NaviRail, czyli logistyka dla rozwoju!

Opublikowane przez admin w dniu

W dniach 27 i 28 listopada, w Szczecinie, odbyła się trzecia edycja konferencji NaviRail. Celem konferencji było wskazanie uwarunkowań wzrostu przeładunków, a co za tym idzie rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu.

Organizatorem NaviRail 2019 było Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód. W ten sposób nawiązaliśmy się do idei Baltic Business Forum, które od 11 lat organizujemy w Świnoujściu. Przesłaniem BBF jest bowiem wzmacnianie współpracy gospodarczej w Regionie ABC- Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne, zaś porty w Szczecinie i Świnoujściu tworzą jeden z wierzchołków tego trójkąta, zwanego też Trójmorzem.

Perspektywy rozwojowe portów w Szczecinie i Świnoujściu określa wiele czynników: globalna sytuacja gospodarcza i decyzje rządu RP, polityka Unii Europejskiej i tempo realizacji korytarza transportowego na osi Północ-Południe Europy.

Oto garść opinii i przykładów, przedstawionych podczas NaviRail 2019 przez praktyków i ekspertów branży TSL -transport, spedycja, logistyka.

Polski eksport zdominowała branże automotive i meblarska. Polscy gestorzy stanowią jednak nie więcej niż 25 % zamawiających transport. Reszta to tranzyt, w którym- niestety- widać tendencję spadkową.

Przyczyną spadków zamówień są tendencje w globalnej gospodarce, ale też brak koordynacji i zdolności przewidywania na poziomie krajowym, np. remont terminala przeładunkowego w Małaszewiczach przyniósł przekierowanie transportów ze Wschodu do portu w Kłajpedzie.

Polskie wsparcie dla koncepcji Via Baltica i Via Carpatia może oznaczać marginalizację znaczenia portów w Świnoujściu i Szczecinie oraz wzmacniać konkurencyjność Kłajpedy.

Port w Szczecinie już nie ma dominującego znaczenia w imporcie do Czech, utracił na znaczeniu na rzecz portów w Koprze i w Pireusie. Port w Pireusie po przejęciu przez kapitał chiński zwiększył przeładunki o 400 %.

Przeszkodą w planowaniu są zmiany globalne: wojny handlowe zaburzające porządek wynikający z umów o wolnym handlu, współzależność koniunkturalna i surowcowa.

Na współczesnym, konkurencyjnym i zdigitalizowanym rynku kluczem do sukcesu jest już nie tyle produkt, ale zdolność szybkiego dostarczenia go do odbiorcy – czyli logistyka.

Protekcjonizm państwa skierowany do branży transportowej, często prowadzi do niezamierzonego wzmacniania konkurencji.  Przykładem jest polska polityka kontyngentu zezwoleń transportowych dla Ukrainy. W efekcie część transportu z Ukrainy omija Polskę,  w tym polskie porty.

W czasie NaviRail można było uzyskać wiele użytecznych informacji, które przekazali przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Urzędu Morskiego w Szczecinie.

W konferencji uczestniczyli: Janusz Piechociński- wicepremier i minister gospodarki w latach 2012 – 2015, Jacek Piechota- minister gospodarki w latach 2001- 2005, Łew Zacharczyszyn- konsul generalny Ukrainy, poseł Arkadiusza Marchewka- wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zachodniopomorscy posłowie na Sejm RP Dariusz Wieczorek i Jarosław Rzepa, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisława Wziątek.

Konferencja NaviRail 2019 otrzymała honorowe patronaty:  Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Infrastruktury, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Olgierda Geblewicza – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Elżbiety Anny Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Prezydenta Miasta Szczecina  i Prezydenta Miasta Świnoujście.

Kategorie: NEWS

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *