16 BALTIC BUSINESS FORUM ROZPOCZNIE SIĘ JUŻ ZA:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Stowarzyszenie ENEIA (Europe-North-East International Association) to organizacja działająca wcześniej pod nazwą Baltic Business Forum, tak jak nazwa wiodącego projektu eventowego.

Od 2009 roku organizujemy coroczne Baltic Business Forum w polskim Świnoujściu i niemiecki Herigsdorfie. 

Stowarzyszenie powołała w 2009 roku grupa przedsiębiorców oraz grono polityków, którzy w swojej działalności zawodowej i publicznej zajmują się gospodarką oraz polityką zagraniczną.

Inicjatywę powołania stowarzyszenia wsparł Prezydent Aleksander Kwaśniewski, który przewodniczył Radzie Strategii Forum.

Pierwszym Prezesem Zarządu Stowarzyszenia był Dariusz Rosati. Od 2012 roku Zarządowi ENEIA przewodniczy Jacek Piechota.

Cele Stowarzyszenia to wdrażanie programów Unii Europejskiej służących rozwojowi gospodarczemu, regionalnemu, naukowemu i kulturalnemu, w szczególności promocja programu Unii Europejskiej Partnerstwo Wschodnie oraz wspieranie jego flagowych inicjatyw, promocja strategii dla państw Morza Bałtyckiego. 

ENEIA pracuje na rzecz propagowania zasad partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracy nauki i biznesu jako sposobu na wspomaganie rozwoju gospodarczego i innowacyjności, tworzenia warunków do wymiany misji gospodarczych i handlowych, szczególnie w obszarze ABC (Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne).

ENEIA jest jednym z nielicznych stowarzyszeń zajmujących się tym właśnie obszarem geograficznym.

PAŃSTW ŚWIATA NA WYDARZENIACH
0
WYSTĄPIEŃ PANELISTÓW
0
PONAD MINUT PRELEKCJI
0
PONAD ZADOWOLONYCH GOŚCI
0
PARTNERÓW WYDARZEŃ
0
PONAD PATRONÓW MEDIALNYCH
0

NASZE PROJEKTY

20-22 MAJA 2024

Ideą BBF jest wzmacnianie współpracy gospodarczej w Regionie ABC: Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne. Obejmuje on zarówno państwa członkowskie Unii Europejskiej, jak i znaczące gospodarki, które nie należą do wspólnoty, takie jak Ukraina i Turcja.

Warunkiem współpracy w Regionie ABC jest budowanie infrastruktury transportowej i energetycznej, która tworzona na osi Północ-Południe, uzupełnia tradycyjne szlaki między Wschodem i Zachodem Europy. Takie inwestycje powstają dzięki funduszom UE, zaangażowaniu rządów, mobilizacji rynków kapitałowych, a także utworzeniu Funduszu Trójmorza.

Województwo Zachodniopomorskie i Świnoujście stały się hubem transportowo-energetycznym. Terminal LNG, wyjście gazowej Bramy Północnej, nowe gazociągi przesyłowe, farmy wiatrowe, tunel i terminal kontenerowy w Świnoujściu to wystarczające powody, by właśnie tu, w Świnoujściu, dyskutować o Polsce, Unii Europejskiej i Regionie ABC.

W dniach 15-17 maja 2023 r. w Radisson Blu Resort Świnoujście odbędą się debaty o tym, co dziś najważniejsze. Bezpieczeństwo, Ukraina, rosyjska agresja, NATO, odbudowa, akcesja, Polska, Trójmorze, energia- te słowa usłyszycie w Świnojuściu.

20-22 MARCA 2024

Do grona dotychczasowych organizatorów Forum: Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa-Północ-Wschód (ENEIA), Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG) oraz współorganizatora Izby Przemysłowo – Handlowej Polska – Azja dołączył ukraiński współorganizator – Stowarzyszenie Producentów i Konsumentów Roślin Strączkowych Ukrainy.

Światowej gospodarce przychodzi mierzyć się z poważnymi wyzwaniami wywołanymi przez działania wojenne w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję i Białoruś przez Państwa Wolnego Świata. Dotychczasowe problemy związane ze wzrostem wolumenu przewozów towarowych w relacjach Azja – Europa – Azja, ograniczeniami w przepustowości eksploatowanych szlaków komunikacyjnych i terminali, rosnącą konkurencją oraz trwającą przez poprzednie dwa lata pandemią Covid-19 były łatwiejsze do rozwiązania w porównaniu z obecną destabilizacją rynku międzynarodowych przewozów i przerwaniem łańcuchów dostaw. Przyjęte wcześniej strategie transportowe i łańcuchy logistyczne musiały zostać poddane ponownej analizie i weryfikacji.

Dla wyboru jego zakresu tematycznego i szczegółowych zagadnień, które zostaną poddane pod debatę, organizatorzy powołali Radę Programową, a jej przewodniczenie powierzyli Januszowi Piechocińskiemu, byłemu Wicepremierowi i Ministrowi Gospodarki, Prezesowi Izby Przemysłowo – Handlowej Polska – Azja.  

W dobie konfliktu zbrojnego w Ukrainie, producenci oczekują zdecydowanego wsparcia przy odbudowie i tworzeniu nowych więzi gospodarczych. Do grona polskich uczestników Forum FRACHT w 11 edycji dołączy poważna grupa przedsiębiorców z Ukrainy, Kazachstanu, Kirgizji, Uzbekistanu, Czech, Słowacji, Austrii, Niemiec, Litwy, Węgier i Włoch.

Prezentacje i dyskusje panelowe będą dostępne w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim.

ZESPÓŁ ENEIA

Jacek Piechota

Prezes

Mariusz Woźniak

Dyrektor

Dariusz Szymczycha

Wiceprezes

Grzegorz Gierlak

Dyrektor Operacyjny

Agnieszka Jadczyszyn

Wiceprezeska

Łukasz Piechota

Dyrektor Kreatywny

RADA ENEIA

Michał Kleiber

Przewodniczący Rady

b. doradca Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Marek Nowakowski

Członek Rady

Prezes Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej

Burak Pehlivan

Członek Rady

Prezes Międzynarodowej Asocjacji Ukraińsko-Tureckiego Biznesu

Jan Piekło

Członek Rady

b. Ambasador RP

Oleg Dubish

Członek Rady

I-szy wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!