Front Page

Zmarł
Stanisław Ciosek

Był jednym z architektów „okrągłego stołu”, znawcą wschodniego sąsiedztwa Polski,
przyjacielem Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej,
członkiem Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa -Północ – Wschód.
Dobrze przysłużył się polskiej demokracji i polityce zagranicznej.

Помер
Станіслав Чосек 
один з архітекторів «круглого столу», знавець східного сусідства Польщі,
друг Польсько-української господарчої палати,
 член ради Міжнародної асоціації Європа-Північ-Схід.
Він гідно служив польській демократії і зовнішній політиці.

PRACA DLA ODBUDOWY UKRAIŃSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

1 września 2022. Rusza „Praca dla odbudowy ukraińskiej przedsiębiorczości”. Projekt ma na celu przekazanie wiedzy o instrumentach międzynarodowej (głównie unijnej i amerykańskiej) pomocy w odbudowie Ukrainy oraz wsparcie działań koordynacyjnych i organizacyjnych, sprzyjających odbudowie przedsiębiorczości w Ukrainie.
W połowie września uruchomimy podstronę do strony www.pol-ukr.com, na której będą publikowane informacje o instrumentach pomocowych dla przedsiębiorczości w Ukrainie. W październiku rozpoczniemy onlinowe sesje Q&A z udziałem ekspertów, których celem będzie doradztwo dla ukraińskich przedsiębiorców i samorządowców. Powstanie, stale aktualizowany, katalog międzynarodowych instrumentów wsparcia odbudowy przedsiębiorczości w Ukrainie. Społeczeństwo, przedsiębiorcy i samorządowcy z Ukrainy duże nadzieje wiążą z zagraniczną pomocą w odbudowanie Ukrainy. Jak na razie środki pomocowe mają jednak charakter interwencyjny i wspierają głównie budżet centralny, zmniejszając deficyt budżetowy i finansując programy socjalne. Międzynarodowe konferencje, jak w Lugano, służą prezentacji oczekiwań, ale nie przynoszą jak dotąd konkretów. Duże nadzieje pokładamy w konferencji eksperckiej Unii Europejskiej, która 25 października odbędzie się w Berlinie. Nie czekając na decyzje UE i innych międzynarodowych donorów odbudowy Ukrainy, chcemy uporządkować informacje, wskazać planowane instrumenty wsparcia, pokazać polskie doświadczenie w inwestowaniu środków pomocowych. Chcemy też wiedzieć, jakiej pomocy najbardziej potrzebują ukraińskie MSP, samorządy i organizacje gospodarcze. Projekt realizowany jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa – Północ - Wschód w partnerstwie z Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą. Wsparcia udzieli nam Biuro Eurodeputowanego Marka Belki. Liczymy na współpracę partnerów z Ukrainy: organizacji społecznej Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego i Stowarzyszenia Gmin Atrakcyjnych Inwestycyjnie. Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. • Materialne straty wojenne Ukrainy- dokumentowane poprzez platformę damaged.in.ua w dniu 22 sierpnia 2022 r. szacowane były na 113,5 mld USD. Ale to tylko część strat wojennych Ukrainy. Do tego dochodzą straty, których nie można jeszcze udokumentować, gdyż rosyjski agresor dokonał ich na terenach okupowanych lub objętych działaniami. Rachunek strat uzupełniają straty handlowe, finansowe, niezrealizowane zyski firm. Wielkie są koszty społeczne- najbardziej wymiernym jest utrata pracy z powodu zniszczenia lub zamknięcia zakładu pracy. W sumie straty wojenne Ukrainy wynoszą więc nie mniej niż 500 - 600 mld USD. To informacje podawane przez premiera Denysa Szmyhala i ekspertów Kyiv School of Economics.

Stowarzyszenie ENEIA (Europe-North-East International Association) to organizacja działająca wcześniej pod nazwą Baltic Business Forum, tak jak nazwa wiodącego projektu eventowego.

Od 2009 roku organizujemy coroczne Baltic Business Forum w polskim Świnoujściu i niemiecki Herigsdorfie. 

Stowarzyszenie powołała w 2009 roku grupa przedsiębiorców oraz grono polityków, którzy w swojej działalności zawodowej i publicznej zajmują się gospodarką oraz polityką zagraniczną.

Inicjatywę powołania stowarzyszenia wsparł Prezydent Aleksander Kwaśniewski, który przewodniczył Radzie Strategii Forum.

Pierwszym Prezesem Zarządu Stowarzyszenia był Dariusz Rosati. Od 2012 roku Zarządowi ENEIA przewodniczy Jacek Piechota.

Cele Stowarzyszenia to wdrażanie programów Unii Europejskiej służących rozwojowi gospodarczemu, regionalnemu, naukowemu i kulturalnemu, w szczególności promocja programu Unii Europejskiej Partnerstwo Wschodnie oraz wspieranie jego flagowych inicjatyw, promocja strategii dla państw Morza Bałtyckiego. 

ENEIA pracuje na rzecz propagowania zasad partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracy nauki i biznesu jako sposobu na wspomaganie rozwoju gospodarczego i innowacyjności, tworzenia warunków do wymiany misji gospodarczych i handlowych, szczególnie w obszarze ABC (Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne).

ENEIA jest jednym z nielicznych stowarzyszeń zajmujących się tym właśnie obszarem geograficznym.

0
PAŃSTW ŚWIATA NA WYDARZENIACH
0
WYSTĄPIEŃ PANELISTÓW
0
PONAD MINUT PRELEKCJI
0
PONAD ZADOWOLONYCH GOŚCI
0
PARTNERÓW WYDARZEŃ
0
PONAD PATRONÓW MEDIALNYCH

NASZE PROJEKTY

Ideą BBF jest wzmacnianie współpracy gospodarczej w Regionie ABC: Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne. Obejmuje on zarówno państwa członkowskie Unii Europejskiej, jak i znaczące gospodarki, które nie należą do wspólnoty, takie jak Ukraina i Turcja.

Warunkiem współpracy w Regionie ABC jest budowanie infrastruktury transportowej i energetycznej, która tworzona na osi Północ-Południe, uzupełnia tradycyjne szlaki między Wschodem i Zachodem Europy. Takie inwestycje powstają dzięki funduszom UE, zaangażowaniu rządów, mobilizacji rynków kapitałowych, a także utworzeniu Funduszu Trójmorza.

Województwo Zachodniopomorskie i Świnoujście stały się hubem transportowo-energetycznym. Terminal LNG, wyjście gazowej Bramy Północnej, nowe gazociągi przesyłowe, farmy wiatrowe, tunel i terminal kontenerowy w Świnoujściu to wystarczające powody, by właśnie tu, w Świnoujściu, dyskutować o Polsce, Unii Europejskiej i Regionie ABC.

Forum Transportu Intermodalnego FRACHT to największe i najważniejsze wydarzenie branży TSL w Polsce. Idea organizacji Forum narodziła się w czasach, gdy największym „naszym” portem na Morzu Bałtyckim był Hamburg, gdzie odprawiano większość kontenerów  trafiających później do odbiorców w Polsce.  Podczas każdej z kolejnych edycji eksperci, przedstawiciele Parlamentu, rządu oraz władz samorządowych mierzyli się z postulatami przedsiębiorców oczekujących wprowadzenia rozwiązań formalno-prawnych, ekonomicznych i podatkowych, które mają wpływ na dynamiczny wzrost przewozów intermodalnych w Polsce. Większość z nich zostało uwzględnionych w polityce gospodarczej państwa. Nastąpił zauważalny wzrost przewozów intermodalnych, lecz nie w stopniu satysfakcjonującym operatorów branży logistycznej. Rodzi to potrzebę i konieczność oceny dotychczasowych rozwiązań oraz próbę wprowadzenia dalszych usprawnień, o czym dyskutują uczestnicy Forum FRACHT.

FRACHT to miejsce spotkania najpoważniejszych „graczy” w tym biznesie, czas  nawiązywania nowych kontaktów i relacji gospodarczych. Wydarzenie to ma już swoją renomę i cieszy się coraz większym zainteresowaniem, gromadząc przedstawicieli branży logistycznej. Niewątpliwie, nie bez znaczenia dla całego przedsięwzięcia jest miejsce jego organizacji. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AmberExpo w Gdańsku – ze względu na TARGI TRAKO, jest kojarzone z rozwojem polskiej i europejskiej szeroko rozumianej branży kolejowej.

Dwudniowe obrady Forum uzupełnia towarzysząca mu Gala, podczas której wręczane są statuetki Liderów Transportu Intermodalnego.

ZESPÓŁ ENEIA

Jacek Piechota

Prezes Zarządu 

Mariusz Woźniak

Dyrektor

Andrzej Kaczmarek

Wiceprezes Zarządu

Łukasz Piechota

Dyrektor Kreatywny

Dariusz Szymczycha

Wiceprezes Zarządu

RADA ENEIA

Michał Kleiber

Przewodniczący Rady

b. doradca Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Marek Nowakowski

Członek Rady

Prezes Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej

Stanisław Ciosek

Członek Rady

b. Ambasador RP

Burak Pehlivan

Członek Rady

Prezes Międzynarodowej Asocjacji Ukraińsko-Tureckiego Biznesu

Oleg Dubish

Członek Rady

I-szy wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Jan Piekło

Członek Rady

b. Ambasador RP

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!