Odtwórz wideo

23-26 LISTOPADA 2020

ONLINE

Hanna Zdanowska

Prezydent Łodzi

Jacek Karnowski

Prezydent Sopotu

Adam Abramowicz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Janusz Żmurkiewicz

Prezydent Świnoujścia

prof. Marek Belka

Poseł do Parlamentu Europejskiego, były Premier RP

NASI GOŚCIE

Kazimierz Karolczak

Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

prof. Paweł Kowal

Poseł na Sejm RP

Olgierd Geblewicz

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Jacek Socha

były Minister Skarbu, były Partner PWC

Unia na kłopoty

23 listopada 2020. „Serdecznie polecam formułę rządu mniejszościowego, wiem coś o tym” – takie rozwiązanie sporu o polskie veto do budżetu UE zaproponował prof. Marek Belka. Dziś eurodeputowany i kiedyś premier oraz wicepremier- minister finansów był gościem 12. Baltic Business Forum online.

Prof. Belka mówił o procedurze przyjęcia budżetu Unii Europejskiej na lata 2021- 2027 oraz o zaproponowanym nowym instrumencie polityki gospodarczej – New Generation EU. Projekt 7.letniego budżetu opiewa na kwotę 1084 mld EUR. New Generation EU ma na celu dodatkowe wsparcie w kryzysie gospodarki państw Unii kwotą 750 mld EUR w formie grantów i pożyczek. Ocenia się, że z obu   tych źródeł Polska mogłaby uzyskać w sumie około 770 mld PLN. Ewentualne polskie veto jest więc w ocenie prof. Belki nieracjonalne i ma charakter ideologiczny.

Opowieści przedstawicieli rządu, że wetując możemy zyskać więcej „są przekłamywaniem sytuacji”. Jeśli budżet nie zostanie jednomyślnie przyjęty, wówczas wejdzie tzw. prowizorium budżetowe, w ramach którego Polska na 2021 rok otrzymałaby 1/7 część kwot z lat 2014- 2020. Te środki nie mogą być jednak wydatkowane na nowe projekty. Brak budżetu UE na lata 2021- 2027 stawiałby pod znakiem zapytania wdrożenie New Generation EU. Budżet UE ma być bowiem jedną z gwarancji, swoistym zastawem umożliwiającym wypuszczenie na rynki finansowe euroobligacji. Prof. Belka wskazał na opinię prof. Witolda Orłowskiego, który widzi możliwość wypuszczenia euroobligacji bez udziału Polski- w ramach strefy Euro.  To wsparcie jest bardzo potrzebne krajom Południa i te, będąc w eurostrefie mogą naciskać na takie porozumienie. Prof. Belka zauważył, że wówczas do porozumienia mogłaby dopisać się Rumunia, Bułgaria i Chorwacja, może nawet Czechy- spoza strefy Euro- i wówczas Polska z Węgrami pozostałaby bez wsparcia z New Generation EU.

Na pytanie, czy grozi nam więc Europa dwóch prędkości, prof. Belka odpowiedział, że -niestety- tak, choć wolałby wiedzieć Polskę w „Europie pierwszej prędkości”.

Gość BBF wskazał, że emisja euroobligacji wzmocniłaby europejską integrację i same struktury UE. Spłata euroobligacji miałaby nastąpić z przyszłych budżetów i rozpocząć się za 10 a może nawet 30 lat. Do tego dyskutuje się pozyskiwanie przez UE dodatkowych, własnych środków- pochodziły z projektowanych nowych podatków, np. podatku cyfrowego czy tzw. opłaty granicznej za ślad węglowy produktów wprowadzanych do Unii i wyprodukowanych poza jej granicami.

Prof. Belka, odnosząc się do uczestniczących w debacie przedstawicieli Północnej Izby Gospodarczej ze Szczecina i Business Clubu Szczecin oraz zachodniopomorskich samorządowców z Prezydentem Świnoujścia Januszem Żmurkiewiczem i Zastępcą Prezydenta Świnoujścia Barbarą Michalską na czele, podkreślił na dobre znaczenie polsko- niemieckiego sąsiedztwa. „W Unii Europejskiej mamy jednego silnego sojusznika i adwokata, to są Niemcy” – mówił Belka.

Przedstawiciele samorządów wyrazili zaniepokojenie możliwymi, wymiernymi stratami, jakie dla rozwoju lokalnego przyniosłoby polskie veto w sprawie budżetu UE. Prof. Belka przypomniał, że to jego rząd, przed 16 laty naciskał na Komisję Europejską, by europejskie finasowanie docierało nie tylko do polskiego rządu, ale też do 16 regionów. Chodziło o upodmiotawianie województw samorządowych i wykorzystanie regionalnej inicjatywy, pomysłów, współodpowiedzialność samorządów za rozwój. Zdaniem prof. Belki wysokie wskaźniki wykorzystania środków UE przez Polskę są właśnie zasługą samorządów. Wobec zapowiedzi veta obecnego rządu i jego politycznej niechęci do samorządności lokalnej trzeba szukać nowych rozwiązań. Marek Belka poinformował, że jako europoseł skierował do Komisji Europejskiej pytanie o możliwości skierowania funduszy bezpośrednio do samorządów, niezależnie od rządu.

Dariusz Szymczycha

O NAS

0
PAŃSTW ŚWIATA NA WYDARZENIACH
0
WYSTĄPIEŃ PANELISTÓW
0
PONAD MINUT PRELEKCJI
0
PONAD ZADOWOLONYCH GOŚCI
0
PARTNERÓW WYDARZEŃ
0
PONAD PATRONÓW MEDIALNYCH

Stowarzyszenie ENEIA (Europe-North-East International Association) to organizacja działająca wcześniej pod nazwą Baltic Business Forum, tak jak nazwa wiodącego projektu eventowego.

Od 2009 roku organizujemy coroczne Baltic Business Forum w polskim Świnoujściu i niemiecki Herigsdorfie. 

Stowarzyszenie powołała w 2009 roku grupa przedsiębiorców oraz grono polityków, którzy w swojej działalności zawodowej i publicznej zajmują się gospodarką oraz polityką zagraniczną.

Inicjatywę powołania stowarzyszenia wsparł Prezydent Aleksander Kwaśniewski, który przewodniczył Radzie Strategii Forum.

Pierwszym Prezesem Zarządu Stowarzyszenia był Dariusz Rosati. Od 2012 roku Zarządowi ENEIA przewodniczy Jacek Piechota.

Cele Stowarzyszenia to wdrażanie programów Unii Europejskiej służących rozwojowi gospodarczemu, regionalnemu, naukowemu i kulturalnemu, w szczególności promocja programu Unii Europejskiej Partnerstwo Wschodnie oraz wspieranie jego flagowych inicjatyw, promocja strategii dla państw Morza Bałtyckiego. 

ENEIA pracuje na rzecz propagowania zasad partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracy nauki i biznesu jako sposobu na wspomaganie rozwoju gospodarczego i innowacyjności, tworzenia warunków do wymiany misji gospodarczych i handlowych, szczególnie w obszarze ABC (Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne).

ENEIA jest jednym z nielicznych stowarzyszeń zajmujących się tym właśnie obszarem geograficznym.

NASZE PROJEKTY

Ideą BBF jest wzmacnianie współpracy gospodarczej w Regionie ABC: Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne. Obejmuje on zarówno państwa członkowskie Unii Europejskiej, jak i znaczące gospodarki, które nie należą do wspólnoty, takie jak Ukraina i Turcja.

Warunkiem współpracy w Regionie ABC jest budowanie infrastruktury transportowej i energetycznej, która tworzona na osi Północ-Południe, uzupełnia tradycyjne szlaki między Wschodem i Zachodem Europy. Takie inwestycje powstają dzięki funduszom UE, zaangażowaniu rządów, mobilizacji rynków kapitałowych, a także utworzeniu Funduszu Trójmorza.

Województwo Zachodniopomorskie i Świnoujście stały się hubem transportowo-energetycznym. Terminal LNG, wyjście gazowej Bramy Północnej, nowe gazociągi przesyłowe, farmy wiatrowe, tunel i terminal kontenerowy w Świnoujściu to wystarczające powody, by właśnie tu, w Świnoujściu, dyskutować o Polsce, Unii Europejskiej i Regionie ABC.

Konferencja „Obronność, przemysł, innowacje- nowe polityki Unii Europejskiej” za nami. 23 listopada w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego spotkali się eksperci do spraw obronności, przedstawiciele polskich ministerstw i Komisji Europejskiej,  akademicy, reprezentanci firm związanych z sektorem obronnym.

Cele tej konferencji dobrze opisuje list, który skierowała Pani Elzbieta Bieńkowska, Komisarz Unii Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Przemysłu. Czytamy w nim, m.in. „Jeśli spojrzymy na ostatnie dwa lata, nie ulega wątpliwości, że były one przełomowe dla Europy i dla europejskiego przemysłu obronnego. (…) Europejski Fundusz Obronny, wraz z innymi inicjatywami podjętymi w ostatnich miesiącach przez Państwa Członkowskie, tworzy podwaliny pod nową politykę obronną Unii Europejskiej. Naszym celem jest stworzenie konkurencyjnego, wydajnego i innowacyjnego przemysłu obronnego zdolnego zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Europy. Kluczem do osiągnięcia tego założenia jest wspieranie współpracy między podmiotami ze wszystkich państw Unii, szukanie synergii i korzystanie z możliwości które oferuje wspólny rynek.”

Od 11 lat organizujemy  w Świnoujściu Baltic Business Forum. Dlaczego w tym roku zaangażowaliśmy się w NaviRail w Szczecinie?

Podczas BBF dyskutujemy o rozwoju współpracy gospodarczej w Regionie ABC- Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne. Infrastruktura transportowa, a dokładniej potrzeba inwestowania w transport lądowy i morski, to jeden z warunków prowadzenia biznesu w Regionie ABC. Szczecin i Świnoujście leżą na jednym z wierzchołków tego regionalnego trójkąta, nazywanego też Trójmorzem. To naturalny związek tematyki BBF i NaviRail.

Położenie Województwa Pomorskiego daje mu naturalne przewagi i predestynuje do roli ważnego hubu transportowego. Tu zlokalizowane są 3 z 5 największych polskich portów. Z nadgranicznego położenia wynika tranzytowy charakter regionu, w którym krzyżują się połączenia międzynarodowe w układzie północ-południe (ze Skandynawii do Europy Południowej) i wschód-zachód (z Europy Zachodniej do państw nadbałtyckich oraz dalej do Azji). Dostęp do Morza Bałtyckiego, szlaku Odry, międzynarodowej sieci autostrad oraz połączeń lotniczych i kolejowych przesądzają o komunikacyjnym znaczeniu regionu. Aglomeracja szczecińska jest węzłem, w którym krzyżują się drogowe, kolejowe, wodne i lotnicze powiązania komunikacyjne. W oparciu o nie dokonuje się tranzyt towarów pomiędzy południem Europy i krajami basenu Morza Bałtyckiego.

Z drugiej jednak strony województwo zachodniopomorskie należy do najgorzej skomunikowanych województw w Polsce. Poprawy wymaga też zaplecze infrastrukturalne portów w Szczecinie i Świnoujściu.

Jak koordynować politykę transportową, jak przyciągać inwestorów, jak lepiej wykorzystać potencjał zachodniopomorskiego hubu transportowego- o tym właśnie chcemy dyskutować w dniach 27 i 28 listopada 2019 roku, w Szczecinie, podczas NaviRail.

Forum Transportu Intermodalnego FRACHT to największe i najważniejsze wydarzenie branży TSL w Polsce. Idea organizacji Forum narodziła się w czasach, gdy największym „naszym” portem na Morzu Bałtyckim był Hamburg, gdzie odprawiano większość kontenerów  trafiających później do odbiorców w Polsce.  Podczas każdej z kolejnych edycji eksperci, przedstawiciele Parlamentu, rządu oraz władz samorządowych mierzyli się z postulatami przedsiębiorców oczekujących wprowadzenia rozwiązań formalno-prawnych, ekonomicznych i podatkowych, które mają wpływ na dynamiczny wzrost przewozów intermodalnych w Polsce. Większość z nich zostało uwzględnionych w polityce gospodarczej państwa. Nastąpił zauważalny wzrost przewozów intermodalnych, lecz nie w stopniu satysfakcjonującym operatorów branży logistycznej. Rodzi to potrzebę i konieczność oceny dotychczasowych rozwiązań oraz próbę wprowadzenia dalszych usprawnień, o czym dyskutują uczestnicy Forum FRACHT.

FRACHT to miejsce spotkania najpoważniejszych „graczy” w tym biznesie, czas  nawiązywania nowych kontaktów i relacji gospodarczych. Wydarzenie to ma już swoją renomę i cieszy się coraz większym zainteresowaniem, gromadząc przedstawicieli branży logistycznej. Niewątpliwie, nie bez znaczenia dla całego przedsięwzięcia jest miejsce jego organizacji. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AmberExpo w Gdańsku – ze względu na TARGI TRAKO, jest kojarzone z rozwojem polskiej i europejskiej szeroko rozumianej branży kolejowej.

Dwudniowe obrady Forum uzupełnia towarzysząca mu Gala, podczas której wręczane są statuetki Liderów Transportu Intermodalnego.

ZESPÓŁ ENEIA

Jacek Piechota

Prezes Zarządu 

Mariusz Woźniak

Dyrektor

Andrzej Kaczmarek

Wiceprezes Zarządu

Łukasz Piechota

Dyrektor Kreatywny

Dariusz Szymczycha

Wiceprezes Zarządu

Igor Dracz

Account Manager

RADA ENEIA

Michał Kleiber

Przewodniczący Rady

b. doradca Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Marek Nowakowski

Członek Rady

Prezes Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej

Stanisław Ciosek

Członek Rady

b. Ambasador RP

Burak Pehlivan

Członek Rady

Prezes Międzynarodowej Asocjacji Ukraińsko-Tureckiego Biznesu

Oleg Dubish

Członek Rady

I-szy wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Jan Piekło

Członek Rady

b. Ambasador RP

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!