NASZE PROJEKTY

10-12 KWIETNIA 2019

23 LISTOPADA 2018

W ramach Stowarzyszenia ENEIA (Europe-North-East International Association) wspomagamy w rozwoju biznes każdych rozmiarów, ze szczególnym uwzględnieniem naszych ukochanych MiSiów (Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Podejmujemy się tworzenia płaszczyzn do współpracy gospodarczej, zapewniamy dogodne warunki, odpowiednią oprawę oraz atmosferę do prowadzenia biznesu i rozważań na temat bieżących szans i zagrożeń współczesnej rzeczywistości gospodarczej i politycznej.

“Naszą misją jest poszukiwanie ENERGII DLA ROZWOJU w każdym obszarze prowadzenia działalności gospodarczej. Staramy się budować, łączyć, tworzyć –  dogodne warunki do wymiany poglądów, prezentacji doświadczeń i osiągnięć czy budowania wzajemnych relacji” 
-Prezes ENEIA Jacek Piechota

PolandEnglish