FRACHT

ZAPOZNAJ SIĘ Z PROGRAMEM IX FORUM FRACHT!

FORUM FRACHT 2021

W dniach 18-19 sierpnia 2021 roku, po raz pierwszy w Warszawie, odbędzie się IX edycja Forum Transportu Intermodalnego -największe i najważniejsze wydarzenie branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) w Polsce.

Znajdujemy się aktualnie w trudnym momencie, w którym należy wykonać gruntowny rachunek sumienia, stwierdzić, gdzie aktualnie jesteśmy, uwzględniając piętno pandemii, z którą nadal mierzymy się w naszej biznesowej codzienności. Należy się zastanowić, co trzeba uczynić, aby dalej pójść do przodu.

Forum Fracht jako miejsce spotkań najważniejszych “graczy” w transporcie intermodalnym to idealna platforma do debaty nad dokonaniami i zmianami zachodzącymi w polskiej gospodarce morskiej z uwzględnieniem polskich portów.

Rosnące od lat zainteresowanie Forum Fracht to efekt starannie dobieranej tematyki, obecności osób zaangażowanych w wytyczanie strategicznych działań na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, sukcesów takich jak wprowadzenie do prawodawstwa przepisów ułatwiających działanie przedsiębiorców branży logistycznej postulowanych przez uczestników Forum. 

Organizator tegorocznej edycji – Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód (ENEIA) we współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą (PUIG) dąży do dalszego umiędzynarodowienia Forum, czego dowodem jest rosnące zainteresowanie udziałem gości m.in. z Ukrainy, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Białorusi, a także krajów Dalekiego Wschodu.

AKTUALNOŚCI

Poniżej będziemy zamieszczać aktualne informacje o IX edycji FORUM FRACHT

Udział w wydarzeniu potwierdzili Panowie: Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu i Grzegorz Witkowski, Podskretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Tematem wystąpienia Pana Ministra Andrzeja Bittela będzie "Transport w Krajowym Programie Odbudowy i w nowej perspektywie unijnej". Minister Grzegorz Witkowski przyjął zaproszenie do udziału w panelu otwierającym dyskusję merytoryczną Forum pt. "Jak zmieniła się sytuacja portów morskich w dobie światowej pandemii koronawirusa", którego moderatorem będzie prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.