FRACHT

ORGANIZATORZY

ENEIA
PUIG
IZBA POLSKA AZJA

HONOROWI PATRONI

MI
ZACHODNIOPOMORSKIE
UTK
CUPT

PARTNERZY

CLIP GROUP
LOTOS KOLEJ
CAPTRAIN
PKP CARGO
PKP CARGO CONNECT
V3 SPIRITS
MORSKA AGENCJA GDYNIA

PATRONI MEDIALNI

CTS
KURIER KOLEJOWY
EDIALOG.MEDIA
NAMIARY

FORUM FRACHT 2021

W dniach 18-19 sierpnia 2021 roku, po raz pierwszy w Warszawie, odbędzie się IX edycja Forum Transportu Intermodalnego -największe i najważniejsze wydarzenie branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) w Polsce.

Znajdujemy się aktualnie w trudnym momencie, w którym należy wykonać gruntowny rachunek sumienia, stwierdzić, gdzie aktualnie jesteśmy, uwzględniając piętno pandemii, z którą nadal mierzymy się w naszej biznesowej codzienności. Należy się zastanowić, co trzeba uczynić, aby dalej pójść do przodu.

Forum Fracht jako miejsce spotkań najważniejszych „graczy” w transporcie intermodalnym to idealna platforma do debaty nad dokonaniami i zmianami zachodzącymi w polskiej gospodarce morskiej z uwzględnieniem polskich portów.

Rosnące od lat zainteresowanie Forum Fracht to efekt starannie dobieranej tematyki, obecności osób zaangażowanych w wytyczanie strategicznych działań na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, sukcesów takich jak wprowadzenie do prawodawstwa przepisów ułatwiających działanie przedsiębiorców branży logistycznej postulowanych przez uczestników Forum. 

Organizator tegorocznej edycji – Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód (ENEIA) we współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą (PUIG) dąży do dalszego umiędzynarodowienia Forum, czego dowodem jest rosnące zainteresowanie udziałem gości m.in. z Ukrainy, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, a także krajów Dalekiego Wschodu.

AKTUALNOŚCI

Poniżej będziemy zamieszczać aktualne informacje o IX edycji FORUM FRACHT

Minister Andrzej Adamczyk objął Forum Fracht Honorowym Patronatem!

Udział w wydarzeniu potwierdzili Panowie: Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu i Grzegorz Witkowski, Podskretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Tematem wystąpienia Pana Ministra Andrzeja Bittela będzie "Transport w Krajowym Programie Odbudowy i w nowej perspektywie unijnej". Minister Grzegorz Witkowski przyjął zaproszenie do udziału w panelu otwierającym dyskusję merytoryczną Forum pt. "Jak zmieniła się sytuacja portów morskich w dobie światowej pandemii koronawirusa", którego moderatorem będzie prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.