FRACHT

8-9 czerwca 2022

Podczas każdej z poprzednich edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT eksperci, przedstawiciele Parlamentu, rządu oraz władz samorządowych mierzyli się z postulatami przedsiębiorców oczekujących wprowadzenia rozwiązań formalno-prawnych, ekonomicznych i podatkowych, które ich zdaniem przyczynią się do wzrostu przewozów intermodalnych.

To dziesiąte już Forum FRACHT organizowane jest w szczególnych okolicznościach. W chwili rozpoczęcia przygotowań w listopadzie ubiegłego roku nikt nie spodziewał się barbarzyńskiej napaści militarnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Trwająca od wielu już dni wojna powoduje nie tylko ofiary w ludziach, śmierć i cierpienie, ale także burzy dotychczasowy porządek światowej gospodarki globalnej, międzynarodowych kooperacji produkcyjnych i niszczy mozolnie zbudowane logistyczne łańcuchy dostaw.

Przedsiębiorcom przyjdzie zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami wywołanymi przez działania wojenne w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję i Białoruś przez Państwa Wolnego Świata. Dotychczasowe problemy związane ze wzrostem wolumenu przewozów towarowych w relacjach Azja – Europa – Azja, ograniczeniami w przepustowości eksploatowanych szlaków komunikacyjnych i terminali, rosnącą konkurencją oraz trwającą przez ostatnie dwa lata pandemią Covid-19 były łatwiejsze do rozwiązania w porównaniu z obecną destabilizacją rynku międzynarodowych przewozów i przerwaniem łańcuchów dostaw. Przyjęte wcześniej strategie transportowe i łańcuchy logistyczne muszą zostać poddane ponownej analizie i weryfikacji.

Dzisiaj Polacy, w tym polscy przedsiębiorcy, udzielają uchodźcom z Ukrainy od pierwszego dnia wojny wsparcia, którym zaimponowaliśmy światu. Mamy nadzieję, że za chwilę nieść będziemy Ukrainie pomoc, w odbudowie zniszczonej przez najeźdźcę gospodarki, zwłaszcza zdemolowanej infrastruktury transportowej. Położona po sąsiedzku Ukraina jest bardzo ważnym krajem w tranzycie towarów z Europy na bliski i daleki wschód.

Polskie porty morskie mające ambicje stania się hubem na Morzu Bałtyckim dla krajów Europy Środkowo – Wschodniej także stają wobec dużych wyzwań związanych ze spodziewanymi zmianami w organizacji Euro – Azjatyckich łańcuchów dostaw, co będzie efektem wojny w Ukrainie, oraz oczekiwanym rozwojem Europejskiego Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk.

Organizatorzy X edycji Forum, Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód (ENEIA) i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w tej wyjątkowo trudnej sytuacji wnoszą pod debatę zagadnienia niezwykle istotne dla współczesnej nam rzeczywistości, mające niewątpliwie duży wpływ na stabilny rozwój gospodarczy naszego regionu i powodzenie działań produkcyjnych i handlowych przedsiębiorców. 

ORGANIZATORZY

HONOROWI PATRONI

PARTNER SREBRNY

PARTNER SREBRNY

PARTNER BRĄZOWY

PARTNER BRĄZOWY

PATRONI MEDIALNI